Bloembollen

De bloembollenbranche is een aparte branche, zoals iedere veredelaar, teler, kwekersrechthouder en exporteur weet. Een advocaat met alleen algemene juridische kennis en zonder specifieke kennis van de branche en haar gebruiken, brengt het niet ver.

Wij weten wat er speelt. Natuurlijk zijn wij uitstekend op de hoogte van de bepalingen uit het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel en de reglementen van de bemiddelingsbureaus. Maar, wij weten ook wat wordt verstaan onder ‘plantgoed’, ‘leverbaar’, ‘teeltpacht’, ‘kwekersrecht’, ‘TVX’, een ‘Rijnlandse Roede’ en ‘de Grondkamer’. Dat schakelt voor u wel zo makkelijk.

Niet voor niets zijn twee advocaten van ons kantoor al jarenlang een vraagbaak voor leden van de ‘Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.’

Onze kennis en ervaring is niet beperkt tot de specifieke handel in bloembollen maar is branchegericht. Zo weten wij dat het kwekersrecht en ook de landhuur- en verhuur de gemoederen in de branche meer dan bezighoudt.

Wij begeleiden en adviseren houders van nationale en internationale kwekersrechten bij de aanvraag, handhaving en exploitatie van hun kwekersrechten. Ook staan wij licentienemers bij.

Ook landeigenaren die hun gronden voor kortere of langere duur willen verpachten of juist pachters die hun pachtaanspraken bevestigd willen zien, vinden al jarenlang hun weg naar ons kantoor.

Contact ons