Contracten en aansprakelijkheid

Geen mens of onderneming zonder contractuele afspraken, of – helaas – schendingen daarvan. Wij hebben veel ervaring in het contractenrecht (ook wel: verbintenissenrecht), of het nu gaat om bedrijfsovernames, koopovereenkomsten, financieringen en daaruit voortvloeiende zekerheden of andersoortige afspraken.

Wij mogen steeds vaker als huisadvocaat optreden van een onderneming. Dat heeft ook onze voorkeur, omdat wij de onderneming dan kennen. Omdat de risico’s in dat geval beter kunnen worden ingeschat, kunnen wij als advocaat optimaal presteren. Het is beter pro-actief op te treden: problemen worden zo immers zoveel mogelijk voorkomen. In dat kader stellen wij bijvoorbeeld contracten en algemene voorwaarden op en adviseren wij over de juridische aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Maar mocht u aansprakelijk worden gehouden vanwege de schending van afspraken, of wegens bestuurdersaansprakelijkheid, een onrechtmatige daad of anderszins, dan bent u bij ons aan het goede adres. Met onze ruime proceservaring en specialisatie op dit gebied halen wij alles uit de kast om uw verweer te laten slagen. En als dat in een onverhoopt geval niet mogelijk lijkt, dan nog zit de winst in een zo gunstig mogelijke schikking.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen over uw vragen of problemen op het gebied van contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Contact ons