Personen- & familierecht

Bijna niets dat zo ingrijpend is als familierechtelijke problemen en geschillen. Voor ons is het zaak dat wij niet alleen de emotionele aspecten bij bijvoorbeeld een echtscheiding begrijpen en de omgang regelen, maar er ook voor zorgen dat de financiële en fiscale afwikkeling in orde komt. Deze laatste aspecten blijven nog maar al te vaak onderbelicht met problemen en conflicten op termijn.

Wij hebben uitgebreide ervaring in het adviseren, onderhandelen en procederen over familierechtelijke zaken. Vooral in complexe echtscheidingen – waarbij bijvoorbeeld één of meer ondernemingen tot het te verdelen vermogen behoren, of in gevallen waar het goederenrecht een grote rol speelt – kunnen wij onze meerwaarde laten zien. Onze personen- en familierecht advocaten hebben de Juridische Specialisatie Opleiding Familierecht (JSOF), IMFO vFAS gevolgd.

In het kader van het personen- en familierecht kunt u naast echtscheidingen en de beëindiging van het geregistreerd partnerschap ook bij ons terecht voor onder meer:

  • advisering en beoordeling huwelijkse voorwaarden;
  • afwikkeling samenlevingscontracten;
  • de verdeling en verrekening van het huwelijksvermogen (afwikkeling van de woning, onderneming, erfenissen, vergoedingsrechten, periodiek en finaal verrekenbeding);
  • alimentaties (her)berekenen, vaststellen, wijzigen en beëindigen;
  • omgangsregeling;
  • gezagsvoorzieningen en omgangsregelingen;
  • erkenning en ontkenning vaderschap;
  • naamswijziging;
  • voorlopige voorzieningen die getroffen kunnen worden tijdens een procedure, waaronder het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie.

Meer informatie over deze onderwerpen kunt u ook vinden op de website van verder-online.

U kunt bij ons terecht zowel voor advies voor uzelf maar ook voor u én uw (ex-)partner, kinderen of andere betrokkenen gezamenlijk.

Daarnaast kunnen wij de (echt)scheiding, aanverwante onderwerpen,  wijzigingen nadien of geschillen die daarover optreden, begeleiden met mediation. Daarmee kan de focus van het eenzijdig bestrijden van het  probleem worden verlegd naar het gezamenlijk komen tot een oplossing.

Verder hebben wij ook ervaring in het oplossen van erfrechtelijke geschillen en hebben wij ervaring als vereffenaar in de afwikkeling van een nalatenschap.

Of als u gewoon een vraag heeft over familierecht, in onderling overleg wilt scheiden of wilt procederen omdat de meningen al te ver uiteen liggen, neem gerust contact met ons op.

Contact ons