Vergoedingsrechten: erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd? Heeft u of uw echtgenote een erfenis of schenking ontvangen die door een clausule of op grond van de wet niet in de gemeenschap van goederen kan vallen? Houd dan goed de administratie bij! Zo voorkomt u verrassingen tijdens of na het huwelijk.

Na wisselende jurisprudentie op dit punt heeft de Hoge Raad dit jaar duidelijkheid gecreëerd. Wordt een erfenis van bijvoorbeeld € 25.000,- op de gemeenschappelijke bankrekening bijgeschreven dan behoort het geld vanaf dat moment toe aan de gemeenschap. Het geld is dan met elkaar vermengd. De gemeenschap heeft dan nog wel een verplichting het ontvangen bedrag te vergoeden aan de echtgenote aan wie de erfenis of schenking toekwam. Dat kan natuurlijk direct of op een later moment. Vaker komt het voor dat dit niet wordt terugbetaald of de terugbetaling niet goed wordt geadministreerd. Bij echtscheiding kunt u dan ineens verrast worden met een verplichting om dit bedrag (alsnog) te vergoeden of heeft u onverwacht nog een recht op vergoeding.

Laat u niet verrassen! Houd dit tijdens het huwelijk goed in de gaten en bespreek dit met elkaar. Maak hierover zo nodig goede afspraken!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het ontstaan en tenietgaan van vergoedingsrechten na ontvangst van erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Klik hier voor meer informatie.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over de afwikkeling van uw huwelijkse vermogen? Wilt u bijgestaan worden bij uw echtscheiding? Of heeft u andere vragen gerelateerd aan het personen- en familierecht? Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.