Vergoedingsrechten: erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk (II)


Vergoedingsrechten: schenkingen tijdens het huwelijk (II)

In het vorige bericht schreef ik over de vermenging van een erfenis of schenking die van de gemeenschap van goederen is uitgesloten. In beginsel ontstaat daardoor een vergoedingsrecht van degene die de schenking of erfenis heeft ontvangen op de gemeenschap. Maar wat als het geld via de gemeenschappelijke rekening is gebruikt voor privéschulden van deze rechthebbende echtgenote?

In dat geval doet dat in beginsel niet af aan het vergoedingsrecht van de rechthebbende echtgenote. Na ontvangst van de privé gelden in de gemeenschap staat dat vergoedingsrecht vast. Wel heeft de gemeenschap op haar beurt weer een vergoedingsrecht op de echtgenote voor de betaalde privé schulden. Deze vergoedingsrechten kunnen dan verrekend worden.

Dit lijkt eenvoudig en overzichtelijk. In werkelijkheid zal jaren en soms tientallen jaren later uitgezocht moeten worden hoe het geld is besteed. De ontvangsten op de gezamenlijke rekening uit een erfenis of een schenking is vaak nog wel te achterhalen. De administratie waaruit de exacte besteding van het gemeenschappelijke vermogen voor privé schulden volgt is veelal niet (meer) voorhanden of het betreft een veelvoud aan relatief kleine of contante betalingen. Van de uitgaven gedaan vanuit de goederen gemeenschap wordt bovendien vermoed dat het gemeenschappelijke uitgaven betreft. Uitgaven tijdens het huwelijk zijn namelijk in beginsel de betaling van gemeenschapsschulden, ook als deze zien op consumptieve uitgaven van één van de echtgenoten. Dit kan dan ook een onmogelijke of in ieder geval bewerkelijke aangelegenheid worden.

Laat u niet verrassen! Houd dit tijdens het huwelijk goed in de gaten en bespreek dit met elkaar. Maak hierover zo nodig goede afspraken!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het ontstaan en tenietgaan van vergoedingsrechten na ontvangst van erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap? Klik hier voor meer informatie.

Vragen of advies nodig?

Heeft u vragen over uw huwelijkse voorwaarden? Wilt u bijgestaan worden bij uw echtscheiding? Of heeft u andere vragen gerelateerd aan het huwelijksvermogensrecht of personen- en familierecht? Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.