Intellectueel eigendom (IE)

Intellectuele eigendom, vaak afgekort tot IE, is een ruim begrip. Het intellectuele eigendomsrecht ziet op de bescherming van intellectuele creaties. Denk daarbij aan uitvindingen, merken, ontwerpen, kunstwerken, boeken, foto’s, films en muziek, maar ook aan plantenrassen. Onder het intellectuele eigendomsrecht wordt onder meer verstaan het merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, het octrooirecht, kwekersrecht, tekeningen- en modellenrecht.

Heeft u iets ontworpen, bedacht, gemaakt, geschreven of een plantenras gekweekt, dan kan dat mogelijk beschermd zijn of worden. Het is wel nodig dat het werk zich onderscheidt van andere werken en in sommige gevallen is het noodzakelijk dat u het werk eerst laat registreren, op nationaal of internationaal niveau.

Wij hebben uitgebreide ervaring in het adviseren over en procederen in zaken betreffende intellectueel eigendom (IE).

Neem daarom gerust contact met ons op indien u juridische bijstand nodig heeft of vragen heeft over intellectueel eigendom.

Contact ons