Onroerend goed

Op het gebied van het onroerend goedrecht (vastgoedrecht) en bouwrecht staan wij alle partijen bij. Denk daarbij aan verhuurders en huurders, VvE’s en hun leden, kopers en verkopers, aannemers en hun opdrachtgevers. Ook in het burenrecht zijn wij uitstekend thuis. We hebben een ruime ervaring opgebouwd in het adviseren en procederen over onroerend goed kwesties, reden waarom wij ook verschillende makelaarskantoren met raad en daad bijstaan.

Daarnaast treden wij ook op in publiekrechtelijke kwesties met de overheid, op het gebied van het ruimtelijke bestuursrecht en gebiedsontwikkeling (bouwvergunningen, handhaving, bestemmingsplannen et cetera). Wij treden daarbij op voor zowel de overheid als voor de rechtzoekende burger.

Onze advocaten zijn niet alleen thuis in de algemene aspecten van het onroerend goedrecht, maar in het bijzonder gespecialiseerd in zakelijke rechten zoals hypotheek, erfpacht en erfdienstbaarheden, in het bouwrecht en in de problematiek van verkrijgende verjaring. Wij procederen regelmatig over het onroerend goedrecht bij rechtbanken en de Raad voor Arbitrage voor de Bouw, maar in bestuursrechtzaken ook in bezwaarprocedures en beroep.

Contact ons