Tuchtrecht

Soms valt het niet mee om een beroep uit te oefenen als notaris, advocaat, gerechtsdeurwaarder, arts, makelaar of accountant. Ook sporters en zelfs bloembollentelers kunnen met tuchtrechtspraak te maken krijgen. Tuchtklachten zijn steeds vaker aan de orde en kunnen grote gevolgen hebben, ook als ze als drukmiddel worden ingezet.

Het is vaak onverstandig om zonder juridische bijstand een tuchtzaak zelf verweer te voeren. De nodige afstand tot het geschil kan meestal niet worden bewaard. En het lijdend voorwerp van een tuchtzaak is vaak niet goed genoeg bekend met de strekking en werking van de tuchtregels. Dat geldt opmerkelijk genoeg juist ook voor juridische beroepen als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder.

Wij hebben uitgebreide ervaring met het adviseren over en procederen in tuchtrechtelijke zaken. Zo hebben advocaten van Oomen & Sweep Advocaten als nevenactiviteit jarenlang gewerkt als (plaatsvervangend) griffier bij de raad van discipline. Wij stonden bijvoorbeeld een oud-notaris bij, die uiteindelijk van het Hof van Discipline toch advocaat mocht worden (klik hier voor de uitspraak), een advocaat in het nauw (klik hier voor de uitspraak) en de klant van een accountantskantoor (klik hier voor de uitspraak van de accountantskamer en klik hier voor de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven).

Neem daarom gerust contact met ons op indien u juridische bijstand nodig heeft of vragen heeft over tuchtklachten in het algemeen.

Contact ons