Tuchtrecht

Het doel van tuchtrechtspraak is om de belangen te beschermen van degenen die gebruikmaken van de diensten van de beroepsgroep. Het gaat hierbij om vrije beroepen, zoals bijvoorbeeld artsen, notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants en sporters.

Wij hebben uitgebreide ervaring in het adviseren over en procederen in tuchtrechtelijke zaken. Neem daarom gerust contact met ons op indien u juridische bijstand nodig heeft of  vragen heeft over tuchtklachten in het algemeen.

Contact ons