Mr. Erik Sweep –
partner

Erik is, samen met Harry Oomen, founder van Oomen & Sweep Advocaten. Hij werkte 11 jaar bij een van de grote advocatenkantoren van Nederland, waarvan een aantal jaar als partner. Als geen ander symboliseert Erik waar Oomen & Sweep Advocaten voor staat: een hands-on, nuchtere mentaliteit gecombineerd met topkwaliteit. Hij houdt zich met name bezig met ondernemingsrecht met specialisaties in insolventierecht, herstructurering en zekerheden en het bloembollenrecht. Zijn teller gaat niet bij elk telefoontje lopen maar de cijfers houdt hij als penningmeester nauwkeurig bij. En met een specialisatie-opleiding financiële economie voor curatoren wordt hij door de rechtbank geregeld aangesteld tot curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling. Want als er rust en overzicht nodig is in een complexe situatie, dan is deze easygoing familieman op z’n best.

Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid, Grotius Academie

Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht/INSOLAD, Grotius Academie

Erasmus Universiteit Rotterdam, specialisatieopleiding financiële economie voor curatoren

Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederlands recht

Specialisatievereniging voor insolventierecht advocaten (INSOLAD)

Insol International, International Association of Restructering, Insolvency & Bankruptcy professionals

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NvvP)