Mr. Harry Oomen is sinds 1992 werkzaam in de advocatuur. In de periode 1994 tot 1995 is Harry werkzaam geweest als belastingadviseur/fiscalist. Harry is vijftien jaar werkzaam geweest bij een van de grotere advocatenkantoren van Nederland, waarvan 10 jaar als partner. Zijn specialisatie ligt op het terrein van het vennootschaps- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, familierecht, contracten- en aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht.

Opleiding

Nevenactiviteit

In de periode 2005 – 2015 plaatsvervangend griffier van de raad van discipline in het ressort Amsterdam. De raad van discipline in het ressort Amsterdam is het bij wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over advocaten die kantoor houden in het arrondissement Noord-Holland en Amsterdam.

Voormalig lid van de districtscommissie Tuchtzaken KNVB.

Bestuurslid van een goede doelen stichting.

Lidmaatschappen

  • Vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA)
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NvvP)
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
  • Specialisatievereniging voor insolventierecht advocaten (INSOLAD)
  • Insol International, International Association of Restructering,
  • Insolvency & Bankruptcy professionals

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde

Harry staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op insolventierecht (faillissement en surseance van betaling), ondernemingsrecht (beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen en verenigingen en stichtingen) en algemene praktijk (burgerlijk recht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.