Mr. Lucas Koning is sinds 1998 werkzaam in de advocatuur. Lucas is vijftien jaar werkzaam geweest bij één van de grotere advocatenkantoren uit de Randstad, waarvan 7 jaar als partner. Sinds 2013 versterkt Lucas als partner het team van Oomen & Sweep Advocaten. Zijn specialisatie ligt op het terrein van het ondernemingsrecht in brede zin met een focus op de agrarische (bloembollen-) sector waarbij het kwekersrecht en het pachtrecht zijn specifieke belangstelling genieten. Hij heeft jarenlange ervaring in het geven van juridisch advies aan nationale en internationale teeltbedrijven, exportbedrijven en bemiddelingsbureaus. Waar nodig begeleidt hij zijn cliënten in juridische procedures. In 2013 heeft Lucas in opdracht van de toonaangevende bemiddelingsbureaus uit de bloembollensector de Veiling- en handelsvoorwaarden opgesteld.

Opleiding

  • Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid
  • Radboud Universiteit Nijmegen, Nederlands recht

Nevenactiviteit
Lucas is gedurende 2005-2013 werkzaam geweest als plaatsvervangend griffier van de raad van discipline in het ressort Amsterdam. De raad is het tuchtrechtelijk college dat klachten behandelt over advocaten binnen de arrondissementen Noord-Holland en Amsterdam.

Momenteel is Lucas juridisch adviseur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur en secretaris van de Bond voor BloembollenBemiddelingsBureaus ‘B4’.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde

Lucas staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op agrarisch recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.