Specialisaties

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

 1. Harry Oomen staat geregistreerd op algemene praktijk (burgerlijk recht), insolventierecht (faillissement en surseance van betaling) en ondernemingsrecht (beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen en verenigingen en stichtingen);
 2. Erik Sweep staat geregistreerd op insolventierecht (faillissement, surseance van betaling) en ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen);
 3. Lucas Koning staat geregistreerd op agrarisch recht en ondernemingsrecht;
 4. Marco Gerritsen staat geregistreerd op intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht;
 5. Hendrik Jan Bos staat geregistreerd op algemene praktijk (burgerlijk recht);
 6. Igor Denninger staat geregistreerd op ondernemingsrecht en verbintenissenrecht;
 7. Marten Folkeringa staat geregistreerd op algemene praktijk (burgerlijk recht);
 8. Bob Brauers staat geregistreerd op insolventierecht (faillissement, surseance van betaling, WSNP), ondernemingsrecht (bestuurdersaansprakelijkheid, vennootschappen en verenigingen en stichtingen) en personen- en familierecht (Echtscheiding, alimentatie, omgang, mediation, ouderschap en erkennning);
 9. Patrick Dijkstra staat geregistreerd op algemene praktijk (burgerlijk recht), burgerlijk procesrecht (litigation) en verbintenissenrecht;
 10. Roger Kroes staat geregistreerd op algemene praktijk (burgerlijk recht) en financieel recht (bankrecht);
 11. Daphne Hulsewé staat geregistreerd op algemene praktijk (burgerlijk recht) en erfrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.