Financieel recht

Als ondernemer, investeerder of belegger kunt u te maken krijgen met situaties waarin expertise en adequaat ingrijpen op het gebied van financieel recht is vereist. Bijvoorbeeld indien:

  • uw bank onverwacht het krediet intrekt of de relatie beëindigt;
  • u vermoedt dat uw bank tot beëindiging van de relatie zal overgaan vanwege vragen door de afdeling CDD/KYC;
  • een vermogensbeheerder uw vermogen slecht heeft beheerd;
  • een verzekeringsmaatschappij weigert aan u schadevergoeding uit te keren;
  • u jarenlang teveel rente heeft betaald, door onterechte verhogingen van de rente-opslag;
  • door onzorgvuldige advisering van een bank of een financieel adviseur schade voor u is ontstaan;
  • u te veel of te langdurige zekerheden voor een krediet heeft verschaft, en u die zekerheden (borg, hypotheek, garantstelling) wenst te laten vervallen;
  • u een complex kredietarrangement aangaat.

We hebben onze sporen verdiend met advisering en procederen op het terrein van financieel recht. Onze expertise zetten wij vol in voor onze cliënten.

Onze specialisten zijn:

mr. Roger Kroes
mr. Daphne Hulsewé
mr. Hendrik Jan Bos

Contact ons