Hoogheemraadschap en Gemeente nalatig in tijdig waarschuwen teler

Hoogheemraadschap en Gemeente nalatig in tijdig waarschuwen teler

Onlangs is een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam gepubliceerd, waarin onze cliënt – een teler van (sier)gewassen, waaronder lelies –  in het gelijk is gesteld.

De zaak ging over werkzaamheden in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Die hielden in dat in West-Friesland de zeewering is versterkt door het opspuiten van een 300 meter brede en 12 meter hoge duinenrij. Door die werkzaamheden stroomde ook een enorme hoeveelheid zeewater de polder in.

Om die verzilting te bestrijden, besloten het Hoogheemraadschap en de Gemeente de polder door te spoelen met zoet water. Dit had tevens tot gevolg dat veel zout water versneld uit de polder spoelde en uiteindelijk in de watergang terecht kwam die onze cliënt gebruikt voor de beregening van zijn gewassen. Dit heeft bij cliënt tot aanzienlijke schade geleid.

Anders dan de rechtbank, oordeelde het gerechtshof dat het Hoogheemraadschap en de Gemeente de schade van onze cliënt dienen te vergoeden, omdat zij hebben nagelaten tijdig te waarschuwen voor het met hun handelen in het leven geroepen gevaar.

Deze zaak is behandeld door Lucas Koning en Igor Denninger van Oomen & Sweep Advocaten.

Zie voor de volledige uitspraak van het gerechtshof https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:3551