Termijnen insolventies

De Algemene termijnenwet is op deze termijnen van toepassing.

Algemene termijnenwet

  • In alle verificatievergaderingen dienen de schuldvorderingen uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering bij de curator of bewindvoerder te zijn ingediend.
  • De lijsten met voorlopig erkende en betwiste schuldvorderingen liggen zeven dagen voor de vergadering ter inzage op de betreffende rechtbank.
  • Als de behandeling van een ontwerp van akkoord wordt aangekondigd bij de uitspraak, ligt het ontwerp vanaf de uitspraak ter inzage op de betreffende rechtbank. Wordt het ontwerp akkoord na de uitspraak ingediend, dan ligt het gedurende acht dagen voor de behandeling ter inzage op de betreffende rechtbank.
  • In een schuldsanering, waarin een ontwerp van akkoord samen met een ontwerp saneringsplan wordt behandeld, ligt het ontwerp van akkoord gedurende vijftien dagen op de betreffende rechtbank ter inzage.
  • Een ontwerp van saneringsplan ligt vijftien dagen voor de behandeling op de betreffende rechtbank ter inzage.

De uitdelingslijst ligt tien dagen na de neerlegging ervan ter inzage op de rechtbank. Tijdens die termijn kan daartegen bij de rechtbank, afdeling insolventies in verzet worden gekomen. Na tien dagen wordt de uitdelingslijst verbindend en wordt in overeenstemming met die lijst aan de crediteuren uitgedeeld.

 

Publicaties en informatie

Voor specifieke informatie over een lopend insolventiedossier waarin een van onze advocaten door de rechtbank is benoemd tot curator of bewindvoerder, klik hier.

Voor specificieke informatie over andere lopende insolventiedossiers kunt u het insolventieregister raadplegen.

Voor algemene informatie klikt u hier om terug te gaan naar de vorige pagina.

Voor advies rondom insolventies waarin onze advocaten niet door de rechtbank zijn benoemd, klik hier.